κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Vitou du Briffoeil
 • Vitou du Briffoeil
 • 04.03.1997
 • LOSH 803711
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Sandra Thorez
 • 64.00 εκ. / 32.00 kg
 • HD-A
Molock LOSH 631793
 • Molock LOSH 631793
 • 01.01.1988
 • LOSH 631793
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Suzette LOSH 733937
 • Suzette LOSH 733937
 • 20.05.1994
 • LOSH 733937
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Gamin du Boscaille
 • Gamin du Boscaille
 • 08.06.1982
 • LOSH 485120
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Iode du Moulin de Tombroek
 • Iode du Moulin de Tombroek
 • 01.01.1984
 • ALSH 34444
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Elgos du Chemin des Plaines
 • Elgos du Chemin des Plaines
 • 01.12.1988
 • LOF 18008/2780
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Nicole LOSH 632078
 • Nicole LOSH 632078
 • 01.01.1989
 • LOSH 632078
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Espoir du Boscaille
Zorina du Boscaille
G'Vitou des Deux Pottois
Caline du Moulin de Tombroek
Atos de Mallassagne LOF 10995/1876
Barbie LOF 12412/2084
Laser des Deux Pottois
Harianne LOSH 507740
Bayka LOSH 957127 (Thorez)
 • Bayka LOSH 957127 (Thorez)
 • 05.06.2004
 • LOSH 957127
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Sandra Thorez
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
Arès LOSH 897495 (Limbourg)
 • Arès LOSH 897495 (Limbourg)
 • 27.07.2001
 • LOSH 897495
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Viqy LOSH 815454 (Limbourg)
 • Viqy LOSH 815454 (Limbourg)
 • 01.01.1997
 • LOSH 815454
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Roy du Boscaille
 • Roy du Boscaille
 • 06.05.1993
 • LOSH 709151
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Didi NVBK 24539
 • Didi NVBK 24539
 • NVBK 24539
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Rambau ALSH 51504
 • Rambau ALSH 51504
 • 22.08.1993
 • ALSH 51504
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Parka LOSH 661666
 • Parka LOSH 661666
 • LOSH 661666
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Loup du Boscaille
Penelope du Boscaille
Joeri LOSH 539442 (Bellon)
Dochter Oké NVBK
Elgos du Chemin des Plaines
Perl ALSH 49127
Killer LOSH 556805 (?)
Mayli LOSH 612221 (?)