κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Arkosligeti Iggy ISDS 299311
 • Arkosligeti Iggy ISDS 299311
 • 05.12.2007
 • ISDS 299311
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Border Collie
 • Viola Veres
 • 52.00 εκ. / 18.80 kg
 • hips HD-A, elbows 0/0, CEA/CH DNA carrier
Eryri Roi REGV 1256/2005
 • Eryri Roi REGV 1256/2005
 • 11.12.2000
 • REGV 1256/2005
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Border Collie
 • HD-A, CEA carrier
Midge ISDS 271867
 • Midge ISDS 271867
 • 26.03.2004
 • ISDS 271867
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Border Collie
Roy ISDS 220770
 • Roy ISDS 220770
 • 22.04.1995
 • ISDS 220770
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Border Collie
Eryri Fly
 • Eryri Fly
 • 01.06.1994
 • KCR S0095760S04
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Border Collie
Jerry III ISDS 247679
 • Jerry III ISDS 247679
 • 25.12.1999
 • ISDS 247679
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Border Collie
Astra Liz
 • Astra Liz
 • 19.02.1998
 • ISDS 237585
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Border Collie
Hope ISDS 158875
Gael ISDS 184778
Eryri Roy ISDS 204258
Bute ISDS 191203
Jim ISDS 195051
Tess ISDS 238614
Spud ISDS 224.371
Astra Bet
Unique Gulden Land
 • Unique Gulden Land
 • 13.01.2012
 • CMKU BOC 5382/12
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Border Collie
 • Jelinek Zita
Lightspeed Gordon ISDS 307265
Special Nell ISDS 00/303127
Joe of Roweburn ISDS 272330
Lady Julie
 • Lady Julie
 • 17.11.2004
 • ÖHZB BOR BORC 1434,
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Border Collie
Sweep ISDS 235566
 • Sweep ISDS 235566
 • ISDS 235566
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Border Collie
Zoe ISDS 276874
 • Zoe ISDS 276874
 • 07.02.2005
 • ISDS 276874
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Border Collie
Cloverhill Mirk ISDS 261549
Meg ISDS 249302
Killiebrae Ben ISDS 220939
Flair ISDS 248571
Roy ISDS 210399
Nell (ISDS 220379)
Smart Craig ISDS 249897
Gyp ISDS 268548