κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Hertog Conan van Manensheide (NHSB 1647154)
Wasko vom Binselberg
 • Wasko vom Binselberg
 • 22.01.1984
 • DZB 95764
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • HD-1
Udine vom Frankenland
 • Udine vom Frankenland
 • 14.09.1984
 • DZB 96597
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • HD1
Ali von Langenhorst
 • Ali von Langenhorst
 • 29.10.1977
 • DZB 89464
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Quecke vom Binselberg
Mirko vom Kloster-Kamp
Ilka vom Frankenland
 • Ilka vom Frankenland
 • 28.09.1981
 • DZB 93204
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Guys Hilo vom Norden Stamm
Biene von Niederkassel
Bronco vom Zenn
Kenya vom Binselberg
Bingo vom Ellendonk
Kessie von der Kaiserburg Nürnberg
Bronco vom Zenn
Castra vom Frankenland
Allegra von Okeanos
 • Allegra von Okeanos
 • 30.05.1986
 • DZB 98919
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • P. Lachermaier
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD1
Flash vom Amtmannsgarten
 • Flash vom Amtmannsgarten
 • 08.09.1982
 • DZB 94099
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
 • HD-2
Ariane von der Wolfshöhe
Ali von Langenhorst
 • Ali von Langenhorst
 • 29.10.1977
 • DZB 89464
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Brenda vom Amtmannsgarten
Ger vom Zenn
 • Ger vom Zenn
 • 28.02.1980
 • DZB 91648
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
Tamara vom Franckenhorst
 • Tamara vom Franckenhorst
 • 12.01.1979
 • NHSB 1051100
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Guys Hilo vom Norden Stamm
Biene von Niederkassel
Ilk von der Stollburg
Bonga vom Radeland
Jago von Beelen
Elke vom Pfälzer Waldheim
Phaellas vom Franckenhorst
Medina dei Piani di Praglia