κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Arko von der Adelwisch
Jock vom Roggenhof
 • Jock vom Roggenhof
 • 26.02.1991
 • VDH-DTK 9102367R
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dachshund (σκληρότριχο)
Espe von der Lesum
 • Espe von der Lesum
 • 30.11.-0001
 • R DTK 9108845R
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dachshund
Nauke vom Passmoor
 • Nauke vom Passmoor
 • 07.09.1983
 • VDH/DTK 8310947R
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dachshund (σκληρότριχο)
Senta von Heven
 • Senta von Heven
 • 12.08.1988
 • VDH-DTK 8807150R
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dachshund (σκληρότριχο)
Yette von der Lesum
 • Yette von der Lesum
 • 30.11.-0001
 • R DTK 9004469R
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dachshund
Julius vom Bibernsee
Zara vom Passmoor
Hasso vom Hausstetter Brok
Flocke von Heven
Vinco vom Giesebrink
Morle von der Lesum
Cessy von der Elchniederung
Xanto vom Biller Brauk
Kesse von der Cambeck
Purzel vom Biller Brauk
Schmucke vom Biller Brauk
Frenzi von der Cambeck
 • Frenzi von der Cambeck
 • 30.11.-0001
 • R OJB 892509RT
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dachshund
Cobold vom Tautenburger Forst
Bonni vom Jadgbrevier
Lümmel von der Teufelsbeeke
Orle vom Biller Brauk
Hasko von der Seenkette
Cessy von der Cambeck