κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Don von der Dachsburg
 • Don von der Dachsburg
 • 20.05.1968
 • 24453
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Gero vom Kohlenpott
 • Gero vom Kohlenpott
 • 28.03.1966
 • 19744
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Dixi vom Joneck
 • Dixi vom Joneck
 • 01.01.1965
 • 18928
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Ass von der Feldmark
 • Ass von der Feldmark
 • 16.05.1963
 • 17693
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Nadja vom Klosterforst
 • Nadja vom Klosterforst
 • 21.04.1959
 • 14925
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Nick vom Klosterforst
 • Nick vom Klosterforst
 • 21.04.1959
 • 14924
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Quitte vom Klosterforst
Marco vom Schlesierland
Hexe von der Dachsburg
Gero vom Klosterforst
Assi von der Fuchskaute
Gero vom Klosterforst
Assi von der Fuchskaute
Hegers Mohr
Atzel von der Herborner Mark
Assi vom Scheppenberg
 • Assi vom Scheppenberg
 • 20.05.1969
 • 24791
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Satan von der Dachsburg
Gunda von der Heide
 • Gunda von der Heide
 • 02.04.1966
 • 19681
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Falk vom Klosterforst
 • Falk vom Klosterforst
 • 03.03.1965
 • 19014
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Medi von der Dachsburg
 • Medi von der Dachsburg
 • 27.09.1964
 • 19057
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Oskar vom Schlesierland
Zirbe von der Fuchskaute
Mars vom Klosterforst
Oda vom Klosterforst
Nick vom Klosterforst
Hegers Mufti
Natter vom Schlesierland
Grimm vom Banzgau
Schnepfe von der Fuchskaute