κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Dax NHSB 2043264
 • Dax NHSB 2043264
 • 01.01.1996
 • NHSB 2043264
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Halusetha's Igor
 • Halusetha's Igor
 • 13.12.1990
 • NHSB 1737166
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-B
Kim NHSB 1857176
 • Kim NHSB 1857176
 • 05.10.1992
 • NHSB 1857176
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A
Brutus NHSB 1514802
 • Brutus NHSB 1514802
 • 16.12.1986
 • NHSB 1514802
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Ika NHSB 1614667 (van Rossum)
 • Ika NHSB 1614667 (van Rossum)
 • 19.10.1988
 • NHSB 1614667
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Novak du Boscaille
 • Novak du Boscaille
 • 25.07.1989
 • LOSH 645246
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Freija NHSB 1430158
 • Freija NHSB 1430158
 • 20.11.1985
 • NHSB 1430158
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Eik des Deux Pottois
Anoeska van Askaremshof
Joerie NHSB 1285315
Ika des Deux Pottois
Kim du Boscaille
Line du Boscaille
Rex NHSB 1285313
Hessa NHSB 1276733
Aranda NHSB 1776620
 • Aranda NHSB 1776620
 • 27.07.1991
 • NHSB 1776620
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Bronco Perle de Tourbière
 • Bronco Perle de Tourbière
 • 23.04.1986
 • NHSB 1464903
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Cobra van Tasca's Home
 • Cobra van Tasca's Home
 • 31.08.1988
 • NHSB 1613986
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Eik des Deux Pottois
 • Eik des Deux Pottois
 • 25.08.1980
 • LOSH 451458
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Wanda NHSB 1322414
 • Wanda NHSB 1322414
 • 11.03.1984
 • NHSB 1322414
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Dekx LOSH 436399
 • Dekx LOSH 436399
 • 26.11.1979
 • LOSH 436399
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Sonja NHSB 1246795
 • Sonja NHSB 1246795
 • 24.11.1982
 • NHSB 1246795
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Oscar Jalk NVBK 18146
Donna "Flapy"
Rudie NHSB 1137504 (Tinnemans)
Debora NHSB 1078641
Yser LOSH 338466
Tchresia ALSH 16930
Marco Petit Paris
Doris van de Transparent