κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Fels vom Fuldatal
 • Fels vom Fuldatal
 • 11.03.1957
 • 12933
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Arko von der Fuchskaute
Tanja vom Krimmberg
 • Tanja vom Krimmberg
 • 14.05.1954
 • 11479
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Caprice von der Mindelquelle
Rums vom Giebelwald
 • Rums vom Giebelwald
 • 11.06.1950
 • 08992
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Jutta vom Krimmberg
 • Jutta vom Krimmberg
 • 06.05.1949
 • 08578
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • German Hunting Terrier
Winterhelle's Erzschelm
Caprice von Guelden
Gundi vom Krimmberg