κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Bredo von der Strengbach, Gen. Prinz
Prinz Modern von Ilm-Athen
Lux von Grönland (not reg.)
Lux Edelblut von Ilm-Athen
 • Lux Edelblut von Ilm-Athen
 • 01.01.1908
 • DZB Not reg.
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Lotte II von Ilm-Athen
Nero (not reg.)
 • Nero (not reg.)
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Ceres (not reg.)
 • Ceres (not reg.)
 • 01.01.1893
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Hellegraf von Thüringen (DPZ 172)
Schnuppe von der Saale
Sturmfried von Ilm-Athen
Schnuppe von Ilm-Athen
Freya vom Auerbach
 • Freya vom Auerbach
 • 16.02.1912
 • DPZ
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Rubin von Sachsen
 • Rubin von Sachsen
 • 05.05.1910
 • DPZ
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Gonda Lücke (dpz 2565)
Sturmfried V. Ilm-athen
Bella Walpurga V. Ilm-athen
Sturmfried V. Ilm-athen
Lux von Grönland (not reg.)
Prinz von Ilm-Athen
Greif von der Wik (not reg.)
Lux von Grönland (not reg.)
Lux von Grönland (not reg.)
Prinz von Ilm-Athen
Greif von der Wik (not reg.)
Nero (not reg.)
Ceres (not reg.)