κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Persan du Domaine de Nimorlau
 • Persan du Domaine de Nimorlau
 • 01.03.1999
 • LOF 41783/6203
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • nn ab
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD-A
Haggler des Loups Mutins
 • Haggler des Loups Mutins
 • 25.03.1992
 • LOF 23825/3839
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A1, HD-A
Judy LOF 29637/4002 (Leclercq)
 • Judy LOF 29637/4002 (Leclercq)
 • 01.01.1994
 • LOF 29637/4002
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Cheyenne des Loups Mutins
 • Cheyenne des Loups Mutins
 • 12.09.1987
 • LOF 13995/2361
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Frondeuse des Loups Mutins
 • Frondeuse des Loups Mutins
 • 21.05.1990
 • LOF 19641/2764
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Geriko de Vulcain
 • Geriko de Vulcain
 • 16.06.1991
 • LOF 22540/3276
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Hoslo de la Butte aux Solitaires
 • Hoslo de la Butte aux Solitaires
 • 17.05.1992
 • LOF 24053/3198
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Ubu de la Noaillerie
Horsy des Deux Pottois
Voltaire du Baulois
Apple des Loups Mutins
Jill des Deux Pottois
Vent d'Oise de Vulcain
Bolmos de la Butte aux Solitaires
Erika LOF 18844/2664
Barra van Joefarm
 • Barra van Joefarm
 • 29.01.2002
 • LOSH 906102
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Christophe Romanowicz
Ucento van Joefarm
 • Ucento van Joefarm
 • 01.01.1996
 • LOSH 783347
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Zyra van't Vossenregime
 • Zyra van't Vossenregime
 • 01.01.2000
 • LOSH 874382
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Elgos du Chemin des Plaines
 • Elgos du Chemin des Plaines
 • 01.12.1988
 • LOF 18008/2780
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Ninia LOSH 631704
 • Ninia LOSH 631704
 • 01.01.1989
 • LOSH 631704
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
A'Tim NVBK 16241 (Lopes) (R)
 • A'Tim NVBK 16241 (Lopes) (R)
 • 10.09.1997
 • NVBK 16241
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Xita vom Schloss Neuhorst
 • Xita vom Schloss Neuhorst
 • 04.03.1998
 • LOSH 818301
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Atos de Mallassagne LOF 10995/1876
Barbie LOF 12412/2084
Idi LOSH 518229
Candy LOF 13717
Rakky LOSH 713645
Zukarine NVBK 25139
Lex LOSH 601212 (Aerts)
Orry van de Debbershoeve