κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Fedor del Nasi
 • Fedor del Nasi
 • 23.11.2002
 • JR 700549
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
 • Simon Baranja
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD-A, PHTVL/PHPV-Frei
Baron Nike Renewal
 • Baron Nike Renewal
 • 08.11.1995
 • JRSP 74450
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
 • HD A
Akuna Matata de Grande Vinko
Prinz vom Norden Stamm
 • Prinz vom Norden Stamm
 • 27.10.1988
 • DZB 101729
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Borana Sawages
 • Borana Sawages
 • 28.05.1993
 • JR 71417Sp
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Tigr Iz Slavnoi Stai
 • Tigr Iz Slavnoi Stai
 • 08.02.1998
 • RKF 0031707
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Ak-Yar Andromeda
 • Ak-Yar Andromeda
 • 14.02.1995
 • UKU 0043111/97
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Quinn dei Nobili Nati
Kastra vom Norden Stamm
Graaf Festus van Neerlands Stam
Heidy Royal Bell
Ugor di Villa Conte
Indira von der Räuberhöhle
Larson vom Frankenland
Ak-Yar Shagrelli
Catherine Halit Pasa
 • Catherine Halit Pasa
 • 22.09.2002
 • DZB 121551
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
 • Fritz Bremer
 • 66.00 εκ. / 38.00 kg
 • frei
Balou vom Residenzschloss
Britannica Goldest Diamond
Alfa Adelante del Citone
 • Alfa Adelante del Citone
 • 23.07.1994
 • LOI DS 144314
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (brown with rustred blace)
Ria Royal Bell
 • Ria Royal Bell
 • 13.07.1993
 • DZB 108549
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Jivago van het Wantij
 • Jivago van het Wantij
 • 12.01.1995
 • NHSB 1979227
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann (black with rustred blace)
Ester Dobgar
 • Ester Dobgar
 • 09.02.1995
 • CMKU 4058/95/99
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Dobermann
Prinz vom Norden Stamm
Tequila Mali del Citone
Lord Lobo van het Wantij
Lana Royal Bell
Graaf Quirinus van Neerlands Stam
Lara van het Wantij
Black Bryan vom Franckenhorst
Sigma z Padoku