Επισκόπηση πλάνων γενών

Αναζήτηση πλήρους κειμένου:
Φυλή:
Ομοσπονδία:
Στοιχεία γέννας Άρρεν θήλυ
Εκτροφείο:
MONTEFIERO
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Olex Ja Na Ka

Olex Ja Na Ka

Rhoma de Montefiero

Rhoma de Montefiero

Εκτροφείο:
Au Royaume D'une Nuit Étoilée
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Rasko van de Biezenhoeve

Rasko van de Biezenhoeve

A'Sugar von den Reinhardswälder Wölfen

A'Sugar von den Reinhardswälder Wölfen

Εκτροφείο:
von der Burg Hinte
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Nero an Durzhunell

Nero an Durzhunell

Xandra von der Burg Hinte

Xandra von der Burg Hinte

Εκτροφείο:
Vandemipas
Φυλή:
Rottweiler
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Thor van de Mipas

Thor van de Mipas

Tara van de Mipas

Tara van de Mipas

Εκτροφείο:
Aura
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Private
Ταχυδρομικός κώδικας:
Private
Πόλη:
Private
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Hercules vom Großen Ex

Hercules vom Großen Ex

Quinta von Pentavita

Quinta von Pentavita

Εκτροφείο:
vom Langhagensee
Φυλή:
Hovawart
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Pusztai-Pandur Woody

Pusztai-Pandur Woody

Emely vom Langhagensee

Emely vom Langhagensee

Εκτροφείο:
LENTZSON
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Schrauber's Apex Predator

Schrauber's Apex Predator

Assi vom Peiner Burgpark

Assi vom Peiner Burgpark

Εκτροφείο:
Dei Realnardi
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
IX vom Wällerhorst

IX vom Wällerhorst

Xsiva del Lupo Nero

Xsiva del Lupo Nero

Εκτροφείο:
jabina
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Imzedrift's Lotus

Imzedrift's Lotus

Jabina Klura

Jabina Klura

Εκτροφείο:
von der germanischen Wolfsschanze
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Moppi vom Bergmannsland

Moppi vom Bergmannsland

Coma von der germanischen Wolfsschanze

Coma von der germanischen Wolfsschanze

Εκτροφείο:
von der Wittelsburg
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Jazz von der Mooreiche

Jazz von der Mooreiche

Amy-Lou vom Peiner Burgpark

Amy-Lou vom Peiner Burgpark

Εκτροφείο:
Gråmanns
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Gråmanns Amor

Gråmanns Amor

Kolfallets Caisa

Kolfallets Caisa

Εκτροφείο:
vom Clauser Tal
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Brooklyn vom blauen Milan

Brooklyn vom blauen Milan

Crazy Girl vom Clauser Tal

Crazy Girl vom Clauser Tal

Εκτροφείο:
of Flying Porkies
Φυλή:
Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Jake Alta Escuela

Jake Alta Escuela

Winny 2.0 of Flying Porkies

Winny 2.0 of Flying Porkies

Εκτροφείο:
of Flying Porkies
Φυλή:
Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Jukon des Mauvais

Jukon des Mauvais

Ultima of Flying Porkies

Ultima of Flying Porkies

Εκτροφείο:
Of Joli Trop
Φυλή:
Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Q'Tommy Of Joli Troucheaus

Q'Tommy Of Joli Troucheaus

Vendetta OJT Of Joli Trop

Vendetta OJT Of Joli Trop

Εκτροφείο:
Kőrös-Völgye Rott
Φυλή:
Rottweiler
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Golem von der Rühlwaffe

Golem von der Rühlwaffe

Körös Völgye Rott Uránia

Körös Völgye Rott Uránia

Εκτροφείο:
Van Esblokhof
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Ταχυδρομικός κώδικας:
Πόλη:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Gringo vom schwarzen Ninja

Gringo vom schwarzen Ninja

Vippy van Esblokhof

Vippy van Esblokhof

Εκτροφείο:
von Haus Glück Auf
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Private
Ταχυδρομικός κώδικας:
Private
Πόλη:
Private
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Conner vom Donnerplatz

Conner vom Donnerplatz

Quatsch von der Gewürzwiese

Quatsch von der Gewürzwiese

Εκτροφείο:
Spodnick's K-9
Φυλή:
Γερμανικός Ποιμενικός
Οδός:
Private
Ταχυδρομικός κώδικας:
Private
Πόλη:
Private
Χώρα:
Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
Caro z Jirkova dvora

Caro z Jirkova dvora

Ellsa Fihrak

Ellsa Fihrak