κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Hadès du Hameau St.Blaise
 • Hadès du Hameau St.Blaise
 • 31.01.2008
 • LOSH 1049193
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Baerbel Reitberger
 • 64.50 εκ. / 34.00 kg
 • HD-A2 ED-0/0 HQ 0,97, Spondy frei, SDCA1/2 frei
Roch de la Terre Aimée
 • Roch de la Terre Aimée
 • 29.10.2000
 • LOF 47009/6319
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A
Cardiff du Hameau St.Blaise
 • Cardiff du Hameau St.Blaise
 • 31.12.2003
 • LOSH
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-Free
Maubray du Maugré
 • Maubray du Maugré
 • 09.12.1988
 • LOSH 621611
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Nora de la Terre Aimée
 • Nora de la Terre Aimée
 • 29.09.1997
 • LOF 38550/4593
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Justinien du Mas de la Galandie
 • Justinien du Mas de la Galandie
 • 11.03.1994
 • LOF 28324/5450
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Une Fauve du Hameau St.Blaise
 • Une Fauve du Hameau St.Blaise
 • 26.12.1996
 • LOSH 803666
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Iago du Maugré
Kaya du Maugré
Lupin de la Terre Aimée
Lola de la Terre Aimée
Boy du Mas des Lavandes
Astrée du Mas des Lavandes
Steed du Hameau St.Blaise
Lady de la Casa du Barry
crazy fly'n dogs Avanti Akela
 • crazy fly'n dogs Avanti Akela
 • 27.11.2006
 • VDH 06/1 0130
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Ramona Matejka
 • 58.00 εκ. / 20.00 kg
 • HD-A1 ED-frei
Alexandre du Hameau St.Blaise
 • Alexandre du Hameau St.Blaise
 • 05.03.2001
 • LOSH
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A1
Diena Myllesheim
 • Diena Myllesheim
 • 25.09.2001
 • NHSB 2367554
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A1
Jones du Buis d'Aps
 • Jones du Buis d'Aps
 • 19.10.1994
 • LOF 30112/4499
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Une Fauve du Hameau St.Blaise
 • Une Fauve du Hameau St.Blaise
 • 26.12.1996
 • LOSH 803666
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Bain Alké
 • Bain Alké
 • 24.11.1991
 • CsHPK 81/91/93
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Askya von den kleinen Helden
 • Askya von den kleinen Helden
 • 16.11.1995
 • DMC 95/313
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Maubray du Maugré
Hazur du Buis d'Aps
Steed du Hameau St.Blaise
Lady de la Casa du Barry
Dreck de la Terre Aimée
Mero du Maugré
Sorba van Hoveld
Qwanny des Deux Pottois