κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Spock des Contes d'Hoffmann
 • Spock des Contes d'Hoffmann
 • 30.07.2001
 • LOF 49571/7804
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Murielle TRON
 • 0.00 εκ. / 38.00 kg
Veomar van het Groentenhof
 • Veomar van het Groentenhof
 • NVBK 13321
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Tornade des Deux Pottois
 • Tornade des Deux Pottois
 • 20.03.1995
 • LOSH 752283
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Rambo van't Muizenbos
 • Rambo van't Muizenbos
 • NVBK 12859 Br
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Rama van het Groentenhof
 • Rama van het Groentenhof
 • NVBK 23126
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Elgos du Chemin des Plaines
 • Elgos du Chemin des Plaines
 • 01.12.1988
 • LOF 18008/2780
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Radji des Deux Pottois
 • Radji des Deux Pottois
 • 08.09.1993
 • LOSH 719202
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Toby 2 NVBK 12483 Br
Judice van't Muizenbos
Mazif van St. Hubertus
Gansy NVBK 21832
Atos LOF 10995/1876
Barbie LOF 12412/2084
Pacha des Deux Pottois
Krikri des Deux Pottois
Etna der Treuen Gesellen
 • Etna der Treuen Gesellen
 • 27.09.2005
 • LOSH 986962
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • Murielle TRON
 • 0.00 εκ. / 31.00 kg
Dark der Treuen Gesellen
 • Dark der Treuen Gesellen
 • 06.05.2004
 • LOSH 951012
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Zyna van Tessinij's
 • Zyna van Tessinij's
 • 10.05.2000
 • LOSH 865086
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Yakiki van de Trinekesdreef
 • Yakiki van de Trinekesdreef
 • 18.08.1999
 • LOSH 851827
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Yeska der Treuen Gesellen
 • Yeska der Treuen Gesellen
 • 01.01.1999
 • LOSH 842699
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Clip vom Roten Falken
 • Clip vom Roten Falken
 • 02.02.1992
 • VDH/DMC 92/042
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Tiny van de Berlex-Hoeve
 • Tiny van de Berlex-Hoeve
 • 01.01.1995
 • LOSH 766325
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Utamarou des Deux Pottois
Trine van de Duvetorre
Turcodos van de Duvetorre
Umbertine van de Duvetorre
Oscar von Löwenfels
Saskia von Löwenfels
Lex LOSH 601212 (Aerts)
Orry van de Debbershoeve