κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Jadlar Ishaan
 • Jadlar Ishaan
 • 31.12.2009
 • KUSA ZAI001
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Rottweiler
 • Neil Perkins
Yoyo vom Godewind
 • Yoyo vom Godewind
 • 04.04.2008
 • ADRK 116069
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Rottweiler
 • HD +/- (KUSA)
Branca vom Hause Neder
 • Branca vom Hause Neder
 • 17.07.2004
 • ADRK 109959
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Rottweiler
 • HD00 ED00 (KUSA)
Jonas vom Räuberweg
 • Jonas vom Räuberweg
 • 08.03.2005
 • ADRK 110867
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Rottweiler
Face vom Laimer Schlösschen
Django von der Lauterbrücke
Oxana vom Bochrahmer
 • Oxana vom Bochrahmer
 • 16.09.1998
 • 100522
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Rottweiler
Mambo von der Crossener Ranch
Freya vom Räuberweg
Django von der Lauterbrücke
Betty vom Laimer Schlösschen
Stromer vom Hause Anin
Onda von der Teufelsbrücke
Quantus vom Hause Anin
Gloria vom Bochrahmer
Sputnix Honey of Kimshoaz
 • Sputnix Honey of Kimshoaz
 • 31.12.2004
 • KUSA BW009768
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Rottweiler
 • HAMIDAH AJAM
 • 58.00 εκ. / 42.50 kg
 • A2:A2(KUSA)
Chanteur Bouka
 • Chanteur Bouka
 • KUSA BT005455
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Rottweiler
Chanteur Huscha of Sputnix
von Gottenburg Boris
Chanteur Gamshci
 • Chanteur Gamshci
 • KUSA BP019478
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Rottweiler
Chanteur Qualsa
 • Chanteur Qualsa
 • KUSA BN008700
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Rottweiler
Chanteur Tricka
 • Chanteur Tricka
 • KUSA BN10096
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Rottweiler
Chanteur Onscha
Chanteur Xavar
Chanteur Holly
Chanteur Has Marko
Chanteur Ern Paki
Chanteur Jabask
Chanteur Qauseri