κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Elko des Crocs de Luvry
 • Elko des Crocs de Luvry
 • 04.08.2009
 • LOF 212774/22566
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • RUDY SCHEERENS
 • 62.00 εκ. / 0.00 kg
 • ?
Rocksyde du Calvaire aux Acacias
 • Rocksyde du Calvaire aux Acacias
 • 06.12.2000
 • LOF 47323/7145
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD A ED 0
Ciara de la Vallée de Luvry
 • Ciara de la Vallée de Luvry
 • 18.05.2007
 • LOF 203468/20019
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Judex LOF 29504/4552 (Duterne)
 • Judex LOF 29504/4552 (Duterne)
 • 28.08.1994
 • LOF 1BBM 29504/4552
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Miss du Calvaire aux Acacias
 • Miss du Calvaire aux Acacias
 • LOF 35194/4512
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Us'Ton du Calvaire aux Acacias
 • Us'Ton du Calvaire aux Acacias
 • 13.05.2003
 • LOF 55297/7574
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Oria LOF 39201/5473 (Ferrara)
 • Oria LOF 39201/5473 (Ferrara)
 • 31.03.1998
 • LOF 39201/5473
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Kim du Boscaille
Clock du Calvaire aux Acacias
Harley du Pont des Bergers
Clipe du Calvaire aux Acacias
Judex LOF 29504/4552 (Duterne)
Lola du Calvaire aux Acacias
Galon le Bosseur
Lahra de la Niche du Bonheur
Gotcha des Crocs de Luvry
 • Gotcha des Crocs de Luvry
 • 09.10.2011
 • LOF 230107/23882
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • RUDY SCHEERENS
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
Top Gun des Plaines de Thiérache
 • Top Gun des Plaines de Thiérache
 • 17.05.2002
 • LOF 52481/7297
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • HD-A
Etna des Crocs de Luvry
 • Etna des Crocs de Luvry
 • 04.08.2009
 • LOF 212784/21311
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
 • ?
Loubard des Loups Mutins
 • Loubard des Loups Mutins
 • 29.04.1995
 • LOF 31155/4544
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Mutine des Deux Sabres
 • Mutine des Deux Sabres
 • 01.01.1996
 • LOF 35210/4374
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Rocksyde du Calvaire aux Acacias
 • Rocksyde du Calvaire aux Acacias
 • 06.12.2000
 • LOF 47323/7145
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Ciara de la Vallée de Luvry
 • Ciara de la Vallée de Luvry
 • 18.05.2007
 • LOF 203468/20019
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Βέλγικος Ποιμενικός Σκύλος (Μαλινουά)
Cops du Parc des Acacias
Frondeuse des Loups Mutins
Goupil de la Virginie
Féline des Deux Sabres
Judex LOF 29504/4552 (Duterne)
Miss du Calvaire aux Acacias
Us'Ton du Calvaire aux Acacias
Oria LOF 39201/5473 (Ferrara)