κλείσιμο εκτεταμένου pedigree
1η γενιά 2η γενιά 3η γενιά 4η γενιά 5η γενιά
Kery Kamos-Durabo
 • Kery Kamos-Durabo
 • 22.12.2008
 • CMKU 72046/08
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
 • Binao Cai
 • 66.00 εκ. / 45.00 kg
 • HD 0/0, ED 0/0(Ausland), DNA
Panter Aritar Bastet
 • Panter Aritar Bastet
 • 28.02.2005
 • CMKU DS/55962/05/06
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
 • HD/ED normal, (Ausland)
Axa Banasi
 • Axa Banasi
 • 05.01.2005
 • CMKU DS/50812/05
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
 • HD normal (Czech Republic)
Jaguar Aritar Bastet CS
 • Jaguar Aritar Bastet CS
 • 16.04.2002
 • CMKU/DS 46258/02/04
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Greta z Osobovske skaly CS
 • Greta z Osobovske skaly CS
 • 02.12.1999
 • CMKU/DS 38034/99/01
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Furo Kamos CS
 • Furo Kamos CS
 • 09.03.1998
 • CMKU/DS/32729/98/00
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Yesa Naspo
 • Yesa Naspo
 • 10.04.2002
 • CMKU/DS 39377/00/02
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Sirk vom Belchen
Cara Junak CS
Xero z Pohranicni straze CS
Ema z Osobovské skály CS
Ori z Danaru
Bara Kamos CS
Xero z Pohranicni straze CS
Keny Naspo
Aida Lost Illusions
 • Aida Lost Illusions
 • 07.11.2010
 • CMKU/DS 80064/10
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
 • 0.00 εκ. / 0.00 kg
 • HD 0/0, ED 0/0 (Ausland) DNA
Ero zo Stiavnickych hor CS
 • Ero zo Stiavnickych hor CS
 • 06.01.2001
 • CMKU/DS 44883
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
 • HD normal (CS)
Panga od Policie ceske Republiky
 • Panga od Policie ceske Republiky
 • 17.05.2005
 • CMKU/DS 57358/05/08
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
 • HD normal (CS) DNS
Aridon Snehulienka
 • Aridon Snehulienka
 • 11.12.1996
 • SKK 31374/96/00
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Bya Dubacik CS
 • Bya Dubacik CS
 • 28.05.1998
 • CKSP 34417/98
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Ajax z Arnultovic
 • Ajax z Arnultovic
 • 04.04.2001
 • SZ 9127045
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Doris z Pohranicni straze CS
 • Doris z Pohranicni straze CS
 • 30.11.1998
 • CMKU DS/26808/96/99
 • Ορατό στα εγγεγραμμένα μέλη
 • Γερμανικός Ποιμενικός (κοντότριχος)
Ben Hozmi CS
Alatna Oliviero
Argo Obadove ocko
Dara zo Stiavnickych hor
Don di Casa Nobili
Holly vom Feuerturm
Baron z Pohranicni straze CS
Gora z Pohranicni Straze CS